Oferta podstawowa

Prowadzimy pełną księgowość, podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz inne
uproszczone formy księgowości.

Szczegóły oferty:

Obsługa księgowa obejmuje:
· prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
· prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
· prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (pełna księgowość),
· prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
· prowadzenie ewidencji środków trwałych / wyposażenia,
· sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
· sporządzanie sprawozdania rocznego (bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe).

Ponadto oferujemy:
· sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
· sporządzanie deklaracji VZM zwrot VAT za materiały budowlane,
· sporządzanie wniosków kredytowych,
· pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
· wyprowadzenie zaległości podatkowych,
· konsultacje księgowe.

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:
· sporządzanie list płac,
· prowadzenie rozliczeń z ZUS (ZUS ZUA, ZWUA, DRA,RCA.RSA, RMUA),
· przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, zmianą w trakcie trwania umowy jak i z zakończeniem współpracy,
· prowadzenie akt osobowych pracowników,
· prowadzenie ewidencji czasu pracy,
· sporządzanie deklaracji PFRON,
· przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT11, PIT4R, PIT8AR, PIT40.

Reprezentowanie przed US, ZUS, PFRON, GUS, PIP w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

unia