Minimalne wynagrodzenie na 2015 r.

Utworzono: 2 Styczeń 2015

Od 1 stycznia 2015 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1750 zł ( brutto).

Wzrost płacy minimalnej oznacza także wzrost podstawy wymiaru składek społecznych ZUS dla osób zakładających działalność, którzy przez pierwsze dwa lata działalności mogą skorzystać z ulgi ZUS dla nowych firm. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, czyli składki emerytalne i rentowe nowych firm, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi kwota nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Kwota podstawy składek ZUS dla nowych firm wyniesie zatem 525 zł.

unia